Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Ølsted Kirke søger

Graver med kirketjeneste

En stilling som graver ved Ølsted Kirke i Frederiksværk Provsti ønskes besat snarest. Stillingen er på 37 timer om ugen.
 

Graveren varetager opgaverne på kirkegården ved Ølsted kirke og tjenestested er Ølsted Kirke, Hovedgaden 14, 3310 Ølsted

Vi søger en venlig og servicemindet graver, der har lyst til i fællesskab med andre ansatte og frivillige at være kirkens smilende ansigt udadtil og på en imødekommende måde få det kirkelige arbejde til at fungere bedst muligt, så borgerne føler sig velkomne i kirken og på kirkegården.

Det er vigtigt, at de fysiske rammer er velholdte og ser præsentable ud. Derfor ønsker vi en graver, der har et godt overblik over de mange forskellige opgaver, der skal løses både ude og inde. Du skal kunne arbejde struktureret og have ordenssans, være dygtig til både at samarbejde respektfuldt og arbejde selvstændigt og få tingene til at fungere. Ansøger må gerne have en relevant faglig baggrund og erfaring med arbejdet i kirken og på kirkegården.

Vi ønsker, at du har IT-kompetencer på brugerniveau, og gerne kendskab til Brandsoft Kirkegårdssystem. Vi kan tilbyde gode kolleger, og et spændende og afvekslende arbejde.

Graverens arbejdsopgaver er at varetage og være ansvarlig for:

  • den daglige drift/vedligeholdelse af kirkegården og andre arealer som hører til kirken og Rytterskolen (vores sognehus)
  • administrative opgaver som f.eks. kirkegårdsprotokolføring, udskrivning af årsregninger, udfærdigelse af legataftaler og gravstedsbreve i samarbejde med vores sekretær
  • skriftlig og mundtlig kommunikation med borgere
  • at føre tilsyn med, rengøre og passe kirken og øvrige bygninger
  • kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • klargøring til kirkens aktiviteter, konfirmandundervisning mm.
  • praktiske funktioner i forbindelse med begravelseshandling, som f.eks.: anvisning af gravsteder, kiste- og urnenedsættelser

 

Udover graveren er der pt. ansat medhjælp i alt 52 timer om ugen, som graveren skal samarbejde med.

Graver skal være indstillet på at skulle arbejde som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger, også ved højtiderne. Der er selvfølgelig afløsning ved ferier og fridage.

Ansættelse sker ved Ølsted sogns menighedsråd beliggende Hovedgaden 14, 3310 Ølsted.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.102,33 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.102,33 kr. 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst/kontaktperson Dennis Jelstrup på telefonnummer 2146 8355 eller sekretær Maria Schou Petersen 4774 9667.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7400@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. januar 2023 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført snarest efter.

Ved ansættelse, vil de tre første måneder være en ansættelse på prøve.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Kalender