Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Gravermedhjælper søges til Kregme Kirke

Vi søger en dygtig og stabil medhjælper for graveren, der kan arbejde selvstændigt, men som også er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale ved kirke og kirkegård.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er plads til frihed under ansvar med engagerede medarbejdere, der gerne vil skabe en synlig kirke i lokalsamfundet.

Den nye gravermedhjælpers arbejdsområde bliver Kregme Kirke og Kirkegård, der ligger ved Frederiksværk.

Stillingen er på 32 timer ugentligt i gennemsnit.

Tiltrædelse snarest.    

Gravermedhjælperens opgaver er i fællesskab med kirkegårdens øvrige 3 ansatte:

 • pasning og vedligeholdelse af kirkens arealer, anlæg, gravsteder og bygninger
 • hækklipning, grandækning, beplantning og græsslåning
 • at forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser
 • at renholde og klargøre kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger og som kirketjener at bistå præsten under gudstjenester, vielser, bisættelser og begravelser mv – også ved højtiderne.
 • at varetage pedelfunktion herunder udendørs renholdelse og snerydning samt indendørs rengøring af kirkekontor og konfirmandstue og kirkens andre bygninger.
 • stedfortræderfunktion ved gravers ferie- og fridage. Weekendarbejde må påregnes

Vi forventer, at vores nye gravermedhjælper:

 • kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt
 • har erfaring med arbejdet på en kirkegård eller med tilsvarende arbejde indenfor det grønne område. Du skal kunne betjene og føre kirkegårdsmaskiner og være i besiddelse af kørekort B.
 • har sans for og interesse for kirkegårdspasning og -indretning
 • har gode samarbejdsevner, er fleksibel omkring opgaver og arbejdstid.
 • kan varetage kontakten til pårørende og besøgende på kirkegården på en god og venlig måde.
 • er serviceorienteret, fleksibel og indstillet på, at arbejdsopgaver er knyttet til bl.a. vejrforhold, til årets gang på kirkegården samt i kirken og undertiden også til akut behov for løsning af opgaver.
 • har interesse for Folkekirken og forståelse for kirkens opgaver og ansvar
 • Er fortrolig med IT, Office pakke og gerne EG kirkeportal.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår eller har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Kregme Sogns Menighedsråd, Frederikssundsvej 14, 3300 Kregme.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn i nutidskroner for en fuldtidsstilling udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse; kr. 266.811,68 (trin 1) og kr. 274.261,30 (trin 2) og for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse; kr. 306.334,67 (trin 1) og kr. 315.506,91 (trin 2). Lønnen kvoteres efter arbejdstidsbrøk.

Vil du vide mere om stillingen så kontakt graver Brian Vindahl Hansen 21 79 50 93 eller menighedsrådets kontaktperson, Ellen Rasmussen på telefon 23 35 17 04. Ansøgning med relevante bilag sendes senest 15. september 2023 til Kregme Kirkekontor, Frederikssundsvej 14, 3300 Frederiksværk eller til 7399fortrolig@sogn.dk.

 

Kalender