Kregme Sogns Menighedsråd

Christian Ditlev Ravnborg (Formand)
Unholtvej 9, 3300 Frederiksværk
ravnborg@hvideklint.dk - tel. 40331485
 
 
 
Dennis Jelstrup (Sognepræst kbf.) Næstformand
dlj@km.dk - 2146 8355
 
 
 
Kirsten Møller Kristensen
Frederikssundsvej 6B st., 3300 Frederikssund
kmk@adslhome.dk - tel.: 60 19 32 74
 
 
 
Lis Bjørn Asmussen
Niels Larsensvej 21
3300 Frederiksværk
haas@post12.tele.dk telf.: 21 72 76 44
 
 
 
Karen Jensen (Kasserer)
Auderødvej 82, 3300 Frederiksværk
j.karen.jensen@hotmail.com - telf  3099 0046
 
 
 
Ellen Ingeborg Rasmussen
Lille Kregmevej 19, 3300 Frederiksværk
ellenrasmussen8@gmail.com telf.: 23 35 17 04
 
 
Tove Ravnborg (kontaktperson)
Unholtvej 9, 3300 Frederiksværk
tove@livetshverdag.dk - tel. 6128 9000
 
 
 
Ellen Margrete Mogensen
Dyssevænget 51, 3300 Frederiksværk
ellenmargrete47@gmail.com - tel. 2872 2508
 
 
 
 
 
Tina Folke Drigsdahl (Sognepræst)
tfd@km.dk - telf 2946 0619
 
 

Ølsted Sogns Menighedsråd

 

 
Judy Schou Christiansen (formand)
Lille Havelsevej 54
3310 Ølsted
Telefon 51 51 72 02
 
 
 
 
Birthe Hansen (næstformand)
Frederikssundsvej 319
3310 Ølsted
Telefon 60 21 30 46
 
 
 
 
Laila Ørving (kontaktperson)
Birkebakkerne 40
3310 Ølsted
Telefon 23 71 16 00
 
 

Lili Lyng Madsen (kasserer)
Bavnager 4
3310 Ølsted
47 77 70 18
 
 
 
 
Jørgen Elberg Jørgensen
Lille Havelsevej 14
3310 Ølsted
47 74 85 46 - 29 66 72 34
 
 
Carl Ove Jensen, kirkeværge
Store Havelsevej 92
3310 Ølsted
Telefon 47 74 93 35
 
 
 
Dennis Jelstrup (Sognepræst kbf.)
dlj@km.dk - 2146 8355
 
 
 
Tina Folke Drigsdahl (Sognepræst)
tfd@km.dk - telf 2946 0619