Fælles med Kregme Menighedsråd

Ølsted Menighedsråds medlemmer af udvalget:

Karl Gustav Petersen

Birthe Hansen