Påsken i Kregme og Ølsted kirker 2019

Kregme og Ølsted sogne holder i år en fælles påskefejring i vores kirker. Gudstjenesterne vil hver dag ændre karakter i takt med, at påskens fortællinger bevæger sig fra Palmesøndags brogede folkelighed over Skærtorsdags fælles måltid, som i år foregår i Kregme kirke, gennem Langfredags mørke til Påskemorgens lyse opstandelse, som fejres med fejres med festgudstjeneste i Kregme Kirke søndag d. 21 april.

2. Påskedag tager afsæt i Emmaus-vandringen, der er et af bibelens absolutte højdepunkter. Med udgangspunkt fra Ølsted kirke, går turen gennem den smukke natur i Ølsted grusgrav afsluttende med kirkekaffe i Rytterskolen.

 

 

Lammesteg skærtorsdag

Kregme Kirke byder på påskemåltid om aftenen skærtorsdag den 18. april 2019 kl. 18.00. Spisningen sker i Konfirmandstuen ved Kregme Præstegård, Frederikssundsvej 14 i Kregme.

Der tilbydes et måltid med lammesteg, kartofler, salat, vin og vand. Deltagelse i påskemåltidet koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn, og betalingen sker på dagen. Tilmelding er nødvendig og skal ske til kirkekontoret i Kregme på telefon 71 99 02 40.

Efter spisning er der en kort gudstjeneste i Kregme Kirke kl. 19.30 ved sognepræst Tina Folke Drigsdahl. Her læses beretningen om Jesu tilfangetagelse i Gethsemane Have i Jerusalem.


Så syng da Kregme

Det er blevet moderne at synge fællessang igen. Det vil man kunne både se og høre ved forårets sangaften i Konfirmandstuen i Kregme torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.00.

Sangen ledes af Jørgen Anker Jørgensen, der er tidligere sognepræst i Ølstykke og gymnasielærer med musik og religion som fag.

Jørgen Anker Jørgensen mener, at det er vigtigt at synge sammen og at det har betydning for både samfundet, fællesskabet og den enkelte. Der skrives stadigvæk mange nye sange, og de gamle sange holdes i live.

- Højskolesangbogen er blevet en bog som mange har, og som findes i stort tal på skoler, højskoler, efterskoler og i forsamlinger. Der findes sågar kroer og restauranter i landet, hvor man kan få runddelt sangbøger til alle, hvis selskabet skulle få lyst til en fælles sang, siger Jørgen Anker Jørgensen.

Sangaftenen vil med eksempler vise, hvordan fællessangen er betydningsfuld i de forskellige sammenhænge. Der vil være både nye sange og salmer, men højskolesangbogen vil danne grundlaget denne aften.

Alle er velkomne og der er gratis adgang til sangaftenen i Kregme.


    

Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og andre arrangementer i Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.