Første søndag i advent i Ølsted

Kl. 15. – Rytterskolen åbner

På trods af, at Corona har sat en stopper for julemarkedet i år, vil vi stadigvæk mødes i Rytterskolen og Ølsted kirke og synge julen ind. Igen i år kommer Lars Panduro og hans kone, de vil synge og spille julemusik som børnene kan være med på, ligesom Maria igen i år vil underholde med et par julesange. Menighedsrådet vil byde på lidt godt til ganen, så man trods alt kan komme lidt i julestemning. Rytterskolen er åben fra kl. 15.00.

Kl. 16.15 - Juletræet tændes

Borgerforeningen tænder juletræet, det kan ses fra Rytterskolen, ellers må man fordele sig med afstand ved kroen, så vi ikke bryder nogle forbud.

Kl. 16.30 - Kort julegudstjeneste i Ølsted Kirke

Afslutningsvis vil vi sammen med vores præst, Dennis Jelstrup holde en lille gudstjeneste hvor vi synger julen ind i vores smukke Kirke.

 

Julehjælp i Kregme og Ølsted kirker

Kregme og Ølsted Kirker har igennem årene uddelt julehjælp til de trængte – og igen i år er julehjælpen et samarbejde mellem vores to kirker - og denne gang også med Borgerforeningen i Ølsted, der bakker stærkt op om kirkernes julehjælp her i vores sogn.

For at komme i betragtning til at modtage julehjælp skal man indsende/maile en ansøgning med et par ord om jeres familiemæssige og økonomiske forhold samt bopælsadresse og telefonnummer til kordegn på mail: alkc@km.dk Allan Kongsted senest torsdag d. 17. december 2020. Vi kan også modtage ansøgninger i kirkernes respektive postkasser.

Man kan forvente svar på ansøgningen d. 18. december, hvor man får oplysning om, hvornår julehjælpen kan afhentes på et af vores kirkekontorer. Julehjælpen udleveres kun ved personligt fremmøde.

NB: Vi forsøger at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Men da vi ikke har ubegrænsede midler, må vi fordele efter bedste evne.

Fælles juleaftensgudstjeneste i Ølsted grusgrav

Ølsted og Kregme menighedsråd inviterer til fælles juleaftensgudstjeneste i grusgraven i Ølsted d. 24. december kl. 15.30 i samarbejde med borgerforeningen i Ølsted.

Det er snart jul, og vi er mange, der overvejer, hvor mange vi skal være sammen, og hvordan det skal foregå. I kirkerne er vi klar over, at heller ikke gudstjenesterne juleaften kan gennemføres, som de plejer. Noget af det vigtigste ved julen er jo, at vi fejrer den i fællesskab, og både i Ølsted og i Kregme kirker må vi samles færre end 30 mennesker, og selv hvis vi afholdt flere gudstjenester, ville vi mangle følelsen af fællesskab.

For at værne om det store fællesskab, rykker vi derfor juleaftensgudstjenesten udendørs i år. Vi flytter os til scenen i grusgraven i Ølsted, hvor der er et amfiteater, med mulighed for at sidde mange mennesker og stadig holde ordentlig afstand de enkelte familier imellem. Vi kan være op til 500 personer, det er godkendt af de offentlige myndigheder. Selvfølgelig vil vi også være udsat for det danske december-vejr, men med varm påklædning skal det nok gå. Siddeunderlag forefindes.

Vi opfordrer alle til at medbringe en lanterne eller lignende. Vi håber, mange vil deltage, så vi kan ønske hinanden glædelig jul.

Kregme og Ølsted kirker er åben for gudstjenester og kirkelige handlinger – men husk mundbind

 

Når man går ind og ud af en af vores kirker, skal man bære mundbind. Kravet omfatter derimod ikke besøgende, som sidder ned under gudstjenesten eller handlingen.

Mundbind gælder også, når man går ind og ud af en af vores kirker, kirkekontorer og i Rytterskolen, men ikke, når man sidder ned til møder eller spiser efter fx børnegudstjenester.


 

Nye menighedsråd i Kregme og Ølsted

Valgene af nye menighedsråd i Kregme og Ølsted er nu endelige.

Kregme Sogn er nu konstitueret

Dennis Jelstrup, (sognepræst) formand
Allan Poulsen, næstformand
Lis Bjørn Asmussen, kasserer
Christian Ditlev Ravnborg, kirkeværge
Ellen Ingeborg Rasmussen, kontaktperson
Anna Marie Houmann
Karen Jensen 
Kirsten Møller Kristensen
Kirsten Flodgaard Jakobsen
Tina Folke Drigsdahl, sognepræst

 

Ølsted Sogn:

Gunnar Birch Olsen
Annelise Bech
Per Oskar Scharff Perschke
Judy Schou Christiansen
Lilli Lyng Madsen
Laila Ørving
Ole William Nielsen

Stedfortrædere:

Carl Ove Jensen
Kirsten Fink
 

Menighedsrådene konstituerer sig i løbet af november måned og tiltræder første søndag i advent, den 29. november 2020. 


Begrænset deltagerantal i vores kirker

Alle er dog velkomne i vores kirker – bare alle Covid-19 retningslinjer overholdes pr. 30.10.2020

Kregme Kirke holder åbent med et deltagerantal på 29 personer. Ølsted Kirke har et deltagerantal på 26 personer.

I Rytterskolen , Ølsted er 43 personer tilladt forsamlet til bl.a. spisning efter børnegudstjenester.

I både kirker, kirkegårde og kirkekontorer holder vi afstand for at passe på hinanden. Der er opsat spritholdere hos os, så sprit venligst hænder af ved ankomst.

Mundbind skal desværre bæres, når man står og går rundt i vores kirker samt på vores kirkekontorer og i Rytterskolen, dvs. ikke når man sidder ned (gælder ikke for kirkegårde).


 


Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.