Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen

Sluk for det hele

Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden er på, og hele tiden er forbundet. Vi ser det i toget,  på gaden, i supermarkedet. Vi går og ser på vores skærme, tjekker vores mail, deler noget på Facebook, og hvis der skulle være en kort pause, er der diverse spil, vi kan blive optaget af.

Hvornår har du sidst slukket for det hele? Skåret alt det væk, der forstyrrer og stresser? Været til stede med dig selv, hos dig selv? 

Muligheden er der i Kregme Kirke torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.00. Her inviterer sognepræst Dennis Jelstrup til mobilfri zone i kirken ved en stemningsfuld aftensgudstjeneste. Alle er velkomne.

Der er ikke længere adgangsbegrænsning i kirken, men man skal vise grønt coronapas og bære mundbind.


Er ”Bibelen 2020” en rigtig Bibel ?

Kregme Kirke arrangerer en studiekreds på tre aftener i januar, februar og marts 2022 om den nye bibeloversættelse ”Bibelen 2020”. Allan Poulsen leder studiekredsen, der blandt andet diskuterer de omskrivninger af sproget der er sket i bibeloversættelsen, hvor traditionelle ord er udskiftet med et moderne sprog. Alle kan deltage og der kræves ingen særlige forudsætninger.

Onsdag den 19. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen, Kregme

Den første af tre studiekredsaftener v. Allan Poulsen.

Der gives en introduktion til Bibelen som kristendommens hellige bog og til den nye oversættelse til nudansk. Vi læser sammen nogle centrale afsnit og diskuterer om oversættelsen ændrer vores forståelse af budskabet.

Der kræves ingen særlige forudsætninger. Alle er velkomne.

Hvad skete der med synden, nåden og frelsen?

Onsdag den 9. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen, Kregme

Den anden af tre studiekredsaftener v. Allan Poulsen.

I Bibelen 2020 undgår oversætterne konsekvent at bruge traditionelle kristne ord som ”synd”, ”nåde” og ”frelse”. De bliver erstattet af andre ord eller omskrevet. Denne aften bliver der givet en introduktion til, hvordan man traditionelt forstår grundbegreberne i den kristne ”frelseshistorie”. Vi læser sammen nogle centrale afsnit fra Bibelen 2020 og diskuterer, hvordan det virker, når man ikke bruger de traditionelle ord.

Der kræves ingen særlige forudsætninger. Alle er velkomne.

Er Bibelen 2020 blevet et offer for politisk korrekthed?

Onsdag den 2. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen, Kregme

Den tredje af tre studiekredsaftener v. Allan Poulsen.

I Bibelen 2020 er der sket nogle omskrivninger, som er blevet kritiseret for at være udtryk for misforstået politisk korrekthed: Mandsdomineret sprog er omformuleret, menneskets forhold til naturen beskrives med nye ord, og navnet ”Israel” er i mange tilfælde udeladt eller omskrevet.

Denne aften bliver der givet en introduktion til nutidens tendenser til at gøre sproget til en politisk kampplads. Vi læser sammen nogle centrale afsnit fra Bibelen 2020 og diskuterer, hvordan omskrivningerne virker.

Der kræves ingen særlige forudsætninger. Alle er velkomne.

Allan Poulsen er cand. mag. i religionsvidenskab og engelsk og har undervist i gymnasiet gennem en menneskealder. Han er forfatter til flere undervisningsbøger til religionsfaget, senest Kristendommen – fra oldkirke til folkekirke fra 2020.

Allan Poulsen er medlem af Kregme Menighedsråd

 


 

Børnerytmik holder jule ferie men begynder igen for de 1–4-årige i Ølsted kirke i januar.

Med gamle og nye sange, danse, instrumenter og bevægelser bevæger vi os gennem et legende univers, hvor musik, motorik glæde og kreativitet går hånd i hånd. Dette for at stimulere og styrke barnets sanser, motorik, sociale kompetencer og generelle udvikling.

I undervisningen bruger vi rasleæg, sæbebobler, sjove rekvisitter mm. Ølsted kirke bliver til et dejligt frirum, hvor børn og forældre kan lære nye sange, lege og danse, som de kan tage med sig hjem og bruge i hverdagen. Så kom og vær med til en time fyldt med sjov og glæde helt på børnenes præmisser.

Holdene er for alle - fædre, mødre, bedsteforældre, barnepiger, eller andre, der har lyst til at få en musikalsk oplevelse med barnet. Det forventes, at de voksne har lyst til at deltage aktivt sammen med barnet.

Det sker i Ølsted kirke torsdage fra kl. 16.00 til 17.00 første gang den 20.  januar og efterfølgende 12 torsdage, dog ikke i påsken.

Derudover er der også babysalme sang hver torsdag kl. 9.30 til 10.30 i Ølsted kirke, hvor man bagefter hygger over en kop kaffe og en bid brød i Rytterskolen.  

Tilmelding sker på mail: oelstedkirkekontor@outlook.com


Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.

Kalender

Informationer