Stk. 9. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.

Judy Schou Christiansen, formand

Lili Lyng Madsen, kasserer

Laila Ørving, kontaktperson